baner
Nachádzaš sa tu:   Home OCÚ Komunitná a sociálna práca
large small default
Komunitná a sociálna práca

KOMUNITNÁ A  SOCIÁLNA PRÁCA

-         v obci Kružlová začala Komunitná a sociálna práca 1. apríla 2005 a trvá do    dnes

-        na základe výberového konania boli vybratí:

Komunitný sociálny pracovník:

Bc.Iveta JURKOVÁ

Asistenti komunitnéno pracovníka:

Bc.Jozef SIVÁK

Meno a priezvisko: Bc. Iveta JURKOVÁ

Narodená: 13. 4. 1972

Stav: vydatá

Deti: 3 deti

Vzdelanie: 1.stupeň vysokej školy

Meno a priezvisko: Bc. Jozef SIVÁK

Narodená: 6. 4. 1979

Stav: ženatý

Deti: 2 deti

Vzdelanie: 1.stupeň vysokej školy

Činnosť KSP a AKSP v obci Kružlová:

- mapovanie lokality obce v ktorej sa vykonáva Komunitná sociálna práca

- zber demografických údajov

- analýza potrieb občanov najmä zo sociálne zlého prostredia

- vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú sociálnu pomoc

- základné poradenstvo a individuálna pomoc pri riešení ich problémov

- spolupráca s inštitúciami, s ktorými prichádza do kontaktu klient

- sprostredkovanie opatrení na predchádzanie krízových situácií v rodinách

- zo sociálno-patologickými javmi ( kriminalita, záškoláctvo atď.)

- spolupráca s koordinátorom KSP a konzultácia zložitých a naliehavých

prípadov