baner
Nachádzaš sa tu:   Home Zmluvy
large small default
Zmluvy

Rok 2017

23. Zmluva o dielo IRBIS SLOVAKIA s.r.o. - 21.11.2017

22. Zmluva Miestne občianske poriadkové služby Kružlová - 20.11.2017

21. Darovacia zmluva Barna

20. Dodatok k zmluve č.1 zo 23.05.2017 MEDIINVEST - 16.10.2017

19. Zmluva o dielo Xenon, s.r.o. - 11.10.2017 Dodatok - 20.11.2017

18. Zmluva o dielo č.136/09-2017 - 3.10.2017

17. Dodatok k zmluve č.1 zo dňa 12.09.2016 SM-ART - 02.10.2017

16. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku ZM-SEP-IMRKZ-2017-001295 - 16.8.2017

15. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku ZM-SEP-IMRKZ-2017-001078 - 15.8.2017

14. Zmluva o dielo Xenon,  s.r.o. - 07.08.2017

13. Zmluva o dielo Irbis Slovakia, s.r.o - 19.07.2017

12. Zmluva o dielo Irbis Slovakia, s.r.o - 19.07.2017

11.Rámcová zmluva o dielo č.0217072017 - 19.07.2017

10.Zmluva o poskytnutí poradenstva pri implementácií projektu_externý manažment - 19.06.2017

9.Mandátna zmluva - Komunitné centrum Kružlová - 06.06.2017

8.Zmluva o poskytovaní služieb - 23.05.2017

7.Zmluva o poskytovaní služieb - 23.05.2017

6.Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných...- zverejnená dňa 19.05.2017

5.Mandátna zmluva MZ 0160-2017 - 03.05.2017

4.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201616503_Z

3.Zmluva o dielo č. Z201616503_Z

2.Zmluva o poskytovaní služby č. 01_2017

1.Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRKZ-2017-000558 - 06.02.2017

Rok 2016

10.Záložná zmluva uzatvorená podľa &151

9.Zmluva Komunitné centrum Kružlová - zverejnená dňa 12.09.2016

8.Zmluva č. 437/2016/OK

7.Kúpna zmluva zo dňa 15.6.2016 č.1 2016

6.Zmluva o nájme nebytových priestorov

5.Zmluva o dielo č.JM 1609 - zverejnená dňa 18.04.2016

4.Zmluva - zvýšenie energetickej efektívnosti obecnej budovy SO 01 budova MŠ Kružlová - 4.4.2016

3.Zmluva o poskytnutí služieb MJM GROUP - 8.2.2016

2.Zmluva EuroEduca - školenie OH o poskytnutí služby č.01/2015 - 21.03.2016

1.Zmluva o poskytovaní služieb vypracovanie energetického auditu - 28.1.2016

Rok 201..do 2014