Deň detí v Kružlovej

Oslavy dňa detí sa konali aj v obci  Kružlová. Obec za pomoci poslancov OZ a terénnych sociálnych pracovníkov pripravila pre detí rôzne súťaže a hry. Deťom sa súťaženie náramne páčilo. Na spestrenie si mohli pozrieť vojakov v dobových vojenských uniformách z KVH Čapajev so zbraňami i sa s nimi odfotiť. Vďaka za to patrí pánovi Peťovi Čobirkovi. Deti si mohli zastrieľať z vojenskej pušky Mauser K98 alebo samopaľu. „Týmto by som chcel poďakovať dobrým ľuďom, ktorí nám sponzorsky prispeli na nákup slepej munície-nábojov a to konkrétne pani Ľudmile Šandálovej, pánovi Dušanovi Kuzmovi a ešte jednému podnikateľovi. Poďakovanie im patrí aj od všetkých detí, ktoré si mohli zastrieľať a vyskúšať aké to je“ dodal starosta obce Kružlová. Najlepší súťažiaci si odniesli hračky, maľovanky a sladkosti. Slnko svietilo cely deň, počasie vyšlo, takže deti si spokojne odnášali domov krásne zážitky. 

 

1.JPG2.JPGSSL24611.JPGSSL24615.JPGSSL24617.JPGSSL24618.JPGSSL24619.JPGSSL24620.JPGSSL24622.JPGSSL24624.JPGSSL24627.JPGSSL24648.JPGSSL24653.JPGSSL24654.JPGSSL24655.JPGSSL24677.JPGSSL24696.JPGSSL24697.JPGSSL24700.JPGSSL24707.JPGSSL24709.JPGSSL24711.JPGSSL24713.JPGSSL24715.JPGSSL24719.JPG